W środę, 30 listopada, rozpoczął się cykl katechez adwentowych ks. Proboszcza Wojciecha Wojtacha. Jak co tydzień, po wieczornej Mszy świętej, była Adoracja Najświętszego Sakramentu ze Wspólnotą Gloriosa Trinita. Tym razem została ona poprzedzona adwentową katechezą, a następnie w ciszy uwielbialiśmy  Pana Jezusa. Wiodącym motywem katechez jest ludzka dłoń, a w czasie pierwszej z nich  zwrócona została nasza uwaga na środkowy palec, który symbolizuje ego człowieka. Czy robimy coś na pokaz czy dbamy, aby stanąć w prawdzie wobec Boga i innych ludzi. Jesteśmy wezwani do świętości, doskonałości w sensie moralnym. A jak jest w życiu codziennym? Czy bardziej dbamy o zaspokojenie naszych potrzeb na pierwszym miejscu, także kosztem innych czy próbujemy kierować się zasadami bożej miłości? Bóg jest Miłością i kocha nas bez względu na nasze grzechy, bezwarunkowo. Ta prawda powinna głęboka w nas zapaść i stać się wzorem do naśladowania w zdrowej miłości do siebie, do innych i do Pana Boga. 

Zapraszamy na kolejne katechezy