2 stycznia br. rozpoczynamy Jubileusz 150. rocznicy urodzin świętej Teresy od Dzieciątka Jezus. To ważne wydarzenie w życiu Kościoła oraz w  Zgromadzeniu sióstr Terezjanek. Organizacja Narodów Zjednoczonych ds. Oświaty, Nauki i Kultury wpisała św. Teresę z Lisieux na listę rocznic, które będą przez UNESCO obchodzone w 2022-2023 roku. W roku Jubileuszowym pojawi się wiele inicjatyw przybliżających osobę i przesłanie świętej z Lisieux. Jest to szczególnie ważne dla nas wydarzenie, gdyż św. Tereska jest jedną z patronek naszej parafii. Przed wieczorną Mszą św., jak co tydzień, odmówiliśmy litanię do św. Teresy, a po nabożeństwie zostały poświęcone przyniesione róże, każdy mógł zabrać poświęcone płatki róż jako symbol Łask, które zsyła na nas św. Teresa.