Po Mszy Wieczerzy Pańskiej Najświętszy Sakrament przenosi się do tzw. Ciemnicy. Jest to miejsce przechowywania Najświętszego Sakramentu od końca liturgii Wieczerzy Pańskiej do początku liturgii Męki Pańskiej, powszechnie nazywane „ciemnicą”, to tzw. „ołtarz wystawienia”, miejsce adoracji i dziękczynienia Bogu za dar ustanowienia Eucharystii. Dniu dzisiejszym adorację prowadziła grupa męskiego różańca Nazaret oraz młodzież