Zapraszamy do wysłuchania drugiej katechezy z Biblijnej Szkoły Modlitwy.

Ks.Paweł Kamiński  w drugiej katechezie przygląda się modlitwie Jezusa, która ma dla nas być przykładem, ma nas ubogacić. Jezus zwraca się do Boga - Ojcze i czyni to według Ewangelii aż 109 razy. Modlił się przy swoim chrzcie i czynił to całym swoim sercem. A czy my, będąc na Mszy św., wypowiadamy tylko różne słowa czy modlimy się też i sercem. A czy potrafimy podziękować za Mszę św.? Czy zdajemy sobie sprawę jak niezbędna w modlitwie jest  obecność Ducha Świętego. Jezus zaprasza nas do czasu bycia z Bogiem w obecności Ducha Świętego, a wtedy niestraszna nam żadna pustynia, którą może być trudna praca czy niewierząca rodzina. Ważna jest też harmonia między czasem na pracę, na modlitwę, ale i na odpoczynek.