W sobotę 18.03 ministranci naszej parafii z ks. Karolem Dzierżkiem oraz przedstawicielem Rodziców udali się do Białegostoku, aby uczestniczyć w "Zbiórce ministranckiej", którą zorganizowało Archidiecezjalne Wyższe Seminarium Duchowne w Białymstoku. Ministranci uczestniczyli w programie, na który składała się modlitwa, zwiedzanie seminarium, czas na gry sportowe oraz prelekcja liturgiczna zakończona konkursem. Program seminaryjny został uwieńczony seminaryjnym obiadem. Przed powrotem do Moniek miała jeszcze miejsce gra w kręgle.