Ks. Paweł Kamiński, w ostatniej już katechezie, sięgał do Ewangelii według św. Jana - rozdzial 17, do Modlitwy arcykapłańskiej Chrystusa. Jezus pod koniec ostatniej wieczerzy zwrócił się ponownie do swojego Ojca. Zrobił to 6 razy, a 7 oznacza pełnię. Ten siódmy raz my mamy wypowiedzieć, zwracając się do naszego Ojca w niebie. Jezus był w tym momencie już pogodzony z nadchodzącym cierpieniem, wiedział, że krzyż będzie dla Niego momentem ostatecznej chwały.  W tej modlitwie prosił za swoich uczniów, tych, którzy byli najbliżej Niego, aby Bóg ustrzegł ich od złego. Potem wspominał  tych, którzy w Niego wierzą i tych, którzy dopiero uwierzą. Chciał, aby wszyscy stanowili jedno, a po śmierci znaleźli się tam, gdzie On przygotował im miejsce. Pamiętajmy, że Jezus jest po naszej stronie i mamy Orędownika za nami w niebie. 

Serdecznie dziękujemy ks. Pawłowi za włożony trud i mądre słowa skierowane do nas w Biblijnej Szkole Modlitwy. Bóg zapłać. 

Link do katechezy:

https://youtu.be/Rdej6PSb6Vg