Niedziela Palmowa z udziałem Najmłodszych. We Mszy Świętej o godz. 10.30 uczestniczyła liczna grupa dzieci naszej parafii. Dzieci przyniosły do Kościoła pięknie przyozdobione palmy, które zostały poświęcone. Po Komunii Świętej dzieci zaprezentowały zgromadzonym owoce swoich prac. Nagrodzono najpiękniejsze z najpiękniejszych palm. Natomiast wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali świąteczne cukierki. Dziękujemy wszystkim, którzy uczestniczyli we wspólnej modlitwie oraz w konkursie.

Niedziela palmowa to też dzień, kiedy zgodnie z parafialnym zwyczajem można otrzymać Wielkanocy owies oraz gałązki palmowe przygotowany przez oazę. Dziękujemy za składane ofiary, przeznaczone na dofinansowanie udziału dzieci i młodzieży naszej parafii w wakacyjnych rekolekcjach oazowych.