W Niedzielę Palmową o godz. 15.00 odbyła się Droga Krzyżowa ulicami miasta. Rozpoczęliśmy przy kościele św. Brata Alberta, a następnie przeszliśmy ulicami: Wojska Polskiego, Alei Niepodległości, Wyzwolenia, Słowackiego, Białostocką, Ełcką, Kościelną i ks. Małynicza. Droga Krzyżowa zakończyła się przy kościele MB Częstochowskiej i św. Kazimierza w Mońkach. Serdeczne podziękowania dla aktorów odgrywających poszczególne sceny z Drogi Krzyżowej, organizatorom, uczestnikom, którzy przybyli pomimo niesprzyjającej pogody, a także dla ks. Proboszcza Wojciecha Wojtacha - koordynatora całej inscenizacji i ks. Proboszcza Piotra Karpiesiuka. Bóg zapłać za włożony trud i serce w to wydarzenie religijne.