Co prawda sama rocznica beatyfikacji św. Teresy przypada 29 kwietnia, jednak w naszej parafii, ze względów duszpasterskich dziś, czyli 7 maja, obchodziliśmy Jubileuszowy czas beatyfikacji. Św. Teresa od Dzieciątka Jezus zaraz po Matce Bożej Częstochowskiej i św. Kazimierzu jest trzeciorzędną patronką naszej parafii, jak też zgromadzenia sióstr św. Teresy od Dzieciątka Jezus, które są i pracują u nas już 60 lat.

Każda Msza Święta rozpoczynała się wniesieniem relikwii Świętej, które na co dzień przechowywane są w kaplicy naszych sióstr. Podczas Mszy o godz.9:00 modlitwa wiernych była rozbudowana o rekwizyty, które w jakiś sposób oddawały głęboki sens osobistych doświadczeń naszej Świętej. Msza o 10.30 dla dzieci była ukazaniem wskazówek na małej drodze. Ze względu na pierwszą  niedzielę miesiąca po Mszy Świętej o godz.12:00 była procesja Eucharystyczna, w której również zostały niesione relikwie św. Tereski. Czas świętowania i liturgia Mszy Świętej wzbogacony był pięknymi pieśniami terezjańskimi. Dzięki tym pieśniom schola młodzieżowa, jak też Pan organista, pomogli nam głęboko przeżyć cały Uroczysty Dzień. Po zakończeniu każdej Eucharystii siostry rozdawały pamiątkowe obrazki z kodem QR. Po dzisiejszym dniu chyba jesteśmy bliżej rozumienia „małej drogi” naszej Patronki, zwłaszcza, że zostało to jasno wytłumaczone zamiast kazania w czasie każdej Mszy św. Teraz zostaje tylko jedno. Żyć miłością i zupełnym zdaniem się na Boga.

Bogu dzięki za ten dzień i wszelkie dobro, jakie dokonuje w nas wstawiennictwo św. Teresy.