Zakończyliśmy inwentaryzację cmentarza. Dane z księgi cmentarnej, która jest prowadzona od roku 2014, oraz te pochodzące bezpośrednio z wpisów na nagrobkach zostały zapisane w systemie elektronicznym. Są dostępne na portalu ecmentarze.pl. Aby je zobaczyć należy wpisać miejscowość, parafię a potem imię i nazwisko osoby zmarłej. Powinniśmy znaleźć podstawowe dane dotyczące osób pochowanych, sektor, rząd i numer grobu w rzędzie oraz zdjęcia grobu. Poniżej znajdziemy mapę cmentarza z dokładnym oznaczeniem miejsca pochówku. Niestety nie dysponujemy wszystkimi danymi dotyczącymi grobów na naszym cmentarzu. Dlatego proszę o ich uzupełnianie. W przypadku niektórych miejsc pochówku, zwłaszcza tych starszych, nie dysponujemy żadnymi danymi. W czasie prac pojawiały się również nieścisłości w datach zgonów i pogrzebów. To wymaga korekty. Proszę o zapoznanie się ze stroną elektroniczną cmentarza zapisaną na portalu ecmentarze.pl a potem o zgłaszanie wszelkich uwag i zapytań bezpośrednio do księdza Proboszcza.

Link do strony wyszukującej groby w parafii MB Częstochowskiej i św. Kazimierza.  

https://www.ecmentarze.pl/wysz…