Uroczystość Pierwszej Komunii Świętej

W dniu 27 maja dzieci z klas III przystąpiły po raz pierwszy do Sakramentu Pokuty i Pojednania. To wydarzenie było dla nich ogromnym przeżyciem. Dnia 27 maja w słoneczną sobotę nasza parafia przeżywała Uroczystości Pierwszej Komunii Świętej. Po raz pierwszy do Komunii św. przystąpiło 70 dzieci. Uroczystości Komunijne były podzielone na dwie grupy. Pierwsza grupa dzieci była ze Szkoły Podstawowej nr 2. Uroczystość odbyła się o  godz. 9.30 i przewodniczył ks. Proboszcz – ks. Wojciech Wojtach oraz ks. Filip Zdrodowski z Parafii św. Brata Alberta. Ks. Filip wraz z Panią Heleną Radomską przygotowują dzieci do spotkania z Jezusem w Eucharystii w czasie katechezy. Druga grupa dzieci była ze Szkoły Podstawowej nr 1. Mszę Pierwszokomunijną o godz.11.30 celebrowali: ks. Karola Dzierżek - wikariusz naszej parafii oraz goście - ks. Stanisław Rafałko z Włoch i ks. Paweł Zalewski z Parafii Zwiastowania NMP w Białymstoku. W Uroczystości Pierwszokomunijnej uczestniczyli rodzice dzieci oraz ich rodziny, a także wychowawcy klas, dyrekcja obu szkół oraz pani katechetka – Helena Radomska. Rodzice dzieci pierwszokomunijnych jako dar ołtarza zakupili obrusy na ołtarze na Uroczystości Maryjne. Po Mszy św. zostały zrobione zdjęcia grupowe wraz z kapłanami, siostrą oraz z wychowawcami.

 link do zdjęć ze strony e-monki: http://www.e-monki.pl/images/k...