Zakończyliśmy kolejny rok formacji. Były comiesięczne spotkania modlitewno - formacyjne, były chwile integracji, była posługa na rzecz parafii i Sióstr Terezjanek, była konkretna pomoc materialna potrzebującym, była służba w czasie liturgii. Bogu niech będą dzięki za naszą męską wspólnotę!" O jak dobrze, gdy bracia są razem" /Ps133,1