W czwartek i piątek były dwa pierwsze dni 40 – Godzinnego Nabożeństwa. Msze święte odprawiliśmy o godz. 7.00, 9.00, 16.00 i 18.00. Od godz. 10.00 do 16.00 oraz od godz. 19.00 do 21.00 trwała Adoracja Najświętszego Sakramentu. W  czwartek od godz. 10.00  czuwali mieszkańcy miejscowości Moniuszeczki, Kołodzież i Znoski, od godz. 11.00 mieszkańcy miejscowości Kuczyn, Dziękonie i Magnusze, od godz. 12.00 mieszkańcy miejscowości Świerzbienie, Koleśniki i Łupichy, od godz. 13.00 mieszkańcy miejscowości Konopczyn, Rusaki i Hornostaje (wieś, kolonie) i Hornostaje, od godz. 14.00 mieszkańcy miejscowości Sobieski, Zblutowo, Oliszki i Dzieżki, od godz. 15.00 Koła Żywego Różańca, od godz. 19.30 Męska Grupa Różańcowa Nazaret. W piątek od godz. 10.00 mieszkańcy Moniek: z ulic św. Kazimierza, Kolbego, Wyszyńskiego, Nowokościelnej, Kościelnej, Wiejskiej, Witosa, Rataja i Małynicza, od godz. 11.00 mieszkańcy ulic Łąkowej, Magazynowej, Szkolnej, Kwiatowej, Ogrodowej, Ełckiej, Krótkiej, Kilińskiego, Dębowej, Brzozowej, Białostockiej i Dworcowej, od godz. 12.00 mieszkańcy ulic Modrzewskiego, Prusa, Staszica, Miłosza, ks.Twardowskiego, Dolnej, Konarskiego, Kołłątaja, Wyspiańskiego, Reja, Kochanowskiego, Sienkiewicza, Kopernika i Kolejowej, od godz. 13.00 mieszkańcy  ulic Wąskiej, Szpitalnej, Lotniczej. Astronomicznej, Planetarnej, Kosmicznej, Broniewskiego, Raginisa, Głowackiego, Sikorskiego, Zdrojowej, Pogodnej i Słowackiego, od godz. 14.00 mieszkańcy ulic Orzeszkowej, Spółdzielczej, Leśnej, Zuchów, Budnika, Plater, Reymonta, Herberta i Tysiąclecia, od godz. 15.00 mieszkańcy ulic Mickiewicza, Malinowej, Batalionów Chłopskich, Strażackiej, Alei Niepodległości  oraz Wyzwolenia, od godz. 19.30 młodzież oazowa.