Rekolekcje w czasie 40 - godzinnego Nabożeństwa poprowadził o. Roman Celary, franciszkanin. W czwartek, w czasie kazania, nawiązał do pierwszego czytania o wspaniałej Świątyni i powiedział, że to my jesteśmy tą ukochaną przez Boga Świątynią.  Jesteśmy Kościołem ( rodzaj żeński w oryginalnych językach)- Oblubienicą Jezusa Chrystusa. I chociaż daleko nam do doskonałości, to takimi nas kocha Bóg. W czasie apelowej nauki o. franciszkanin kontynuował swoją myśl. Mówił, że Kościół jest jeden i katolicki. Powinniśmy naśladować taką miłość, choćby w małżeństwie, powinniśmy też dążyć do świętości. Za wzór stawiał nam Maryję - osobę bez grzechu, ale żyjącą wśród grzesznych ludzi, której z pewnością nie było łatwo. Mówimy o niej Matka Bolesna, ale nie nieszczęśliwa. W piątek także zostało nawiązane w trakcie kazania do pierwszego czytania - o przestrzeganiu szabatu. Jest Święty Bóg, święty czas i święte miejsce. Pokazywał nam różnicę między dobrem i świętością. Mówił, że każdy święty jest dobry, ale nie każdy dobry jest święty. I niestety zło lubi ukrywać się obok dobra, za to ucieka od świętości. Wieczorem, podczas Apelu, kontynuował wątek świętości. Święty  nie ulega pokusom grzechów głównych, nie idzie na kompromis ze światem. Z kolei w Dzień Odpustu kazanie poświęcone było miłości i wymaganiom, zwłaszcza rodziców wobec dzieci. Miłość bez wymagań będzie rozpieszczaniem, wymagania bez miłości - surowością. Można dawać rzeczy materialne, lepiej uczyć różnych umiejętności, ale na wieczność zostanie to co daliśmy od serca. W czasie ostatniej apelowej nauki o. Roman pokazał nam na przykładzie odwiedzin Maryi u św. Elżbiety czego możemy się nauczyć od pięciu obecnych tam osób o wierze. Od Zachariasza - umacniania wiary w milczeniu, od Elżbiety - cierpliwości w czekaniu, od Maryi dziękczynienia za wszystko Bogu, od malutkiego Jana, że wiara jest Łaską, a od samego Jezusa - ufnej miłości do Ojca. Dziękujemy za to serce włożone w rekolekcje Ojcu Romanowi Celaremu z Zakonu Św. Franciszka.   Życzymy wielu Łask Bożych i nieustającej opieki Matki Bożej.  Dziękujemy też księżom spowiednikom z dekanatu, kapłanom gościom – przyjaciołom naszej Parafii, pochodzącym z niej i posługującym obecnie.