W piątek, 8 września 2023r., miało miejsce pierwsze powakacyjne spotkanie Zespołu Duszpasterskiego. Po wieczornej Mszy św., o godz. 19, zebrali się przedstawiciele monieckich wspólnot  naszej Parafii. Idea Zespołu jako wsparcia dla Ks. Proboszcza i miejsce komunikacji wspólnot powstała po serii spotkań synodalnych i jest kontynuowana, gdyż sprawdziła się jako forma współpracy parafian między sobą i z kapłanami. Razem z  Ks. Wojciechem Wojtachem było 14 osób. Omówione zostały plany na najbliższe dwa miesiące i lekko zarysowane pomysły dalszych działań w Parafii. Wśród najbliższych wydarzeń poruszane były tematy: pielgrzymki do Krypna, renowacji Misji Parafialnych połączone z uroczystościami związanymi ze św. Teresą, program dni papieskich oraz organizacja spotkania integracyjnego wszystkich naszych wspólnot. Kolejne spotkanie przewidziane jest na październik.