Dziękuję wszystkim uczestnikom pielgrzymki do Krypna. Cieszymy się, że tak wiele osób pielgrzymowało do Matki Bożej Krypniańskiej. Dziękuję ks. Pawłowi za organizację oraz służbom muzycznym, medycznym i porządkowym za podjęty trud. Mieszkańcom miejscowości Dziękonie, Magnusze, Boguszewo i Peńskie dziękuję za ugoszczenie pielgrzymów.