"Pragnę być święty, Tobie oddany, Panie, Chcę zawsze być święty, Tobie, mój Mistrzu, na zawsze oddany, Gotów, by służyć Ci". W niedzielę poprzedzającą Uroczystość Wszystkich Świętych liturgia przypomina nam największe przykazanie. Święci, których czcimy w kościele, dają nam przykład miłości Boga i bliźniego. Świętego Kazimierza i innych świętych wyznawców często symbolizuje biała lilia, natomiast św. Wojciecha, św. Andrzeja Bobolę i innych męczenników palma. Podczas kazania poznaliśmy z dziećmi symbolikę i znaczenie tych atrybutów. Na zakończenie Mszy Świętej udaliśmy się w procesji do kaplicy św. Teresy. Przy wystawionych w niej relikwiach świętych przedstawiciele dzieci i młodzieży złożyli piękne lilie i palmy. Następnie została odmówiona modlitwa powierzenia dzieci i wszystkich parafian wstawiennictwu Wszystkich Świętych. Po pieśni na zakończenie każdy mógł zrobić zdjęcie z lilią lub palmą jako zaproszenie do świętości i świadectwa. Wystrój kaplicy dopełniała tablica z pomysłami na "logo świętości" przygotowane w minionym tygodniu na lekcjach religii w monieckim Liceum.