W niedziele,  5 listopada, w czasie Mszy św. dzieci usłyszały na kazaniu ks. Karola czym jest Dzień Zmarłych, jak należy go obchodzić i jak ważna jest nasza modlitwa. Po nabożeństwie i błogosławieństwie, dzieci udały się przed kościół, aby pomodlić się i postawić znicz na grobie zmarłego proboszcza, budowniczego naszej świątyni ks. Stanisława Budnika.