Boże Narodzenie kryje w sobie wielką tajemnicę wcielenia Syna Bożego, który z miłości do człowieka Sam stał się człowiekiem, by w tej postaci dokonać jego odkupienia. Patrzmy z wdzięcznością na Dzieciątko  w żłóbku i Jego Świętą Rodzinę.