W dniu 28 maja dzieci z klas III przystąpiły po raz pierwszy do Sakramentu Pokuty i Pojednania. To wydarzenie było dla nich ogromnym przeżyciem. Dnia 29 maja, w sobotę, nasza parafia przeżywała Uroczystości Pierwszej Komunii Świętej. Po raz pierwszy do Komunii św. przystąpiło 64 dzieci. Uroczystości Komunijne były podzielone na dwie grupy. Pierwsza grupa to dzieci ze Szkoły Podstawowej nr 2. Uroczystość odbyła się o  godz. 9.30 i przewodniczył jej ks. Proboszcz – ks. Wojciech Wojtach. Druga grupa to dzieci ze Szkoły Podstawowej nr 1. Msza Pierwszokomunijna została odprawiona o godz. 11.00 pod przewodnictwem ks. Jacka Ingielewicza. W Uroczystości Pierwszokomunijnej wzięli udział rodzice dzieci oraz ich rodziny, a także wychowawcy klas, dyrekcja szkoły oraz pani katechetka – Helena Radomska. Rodzice dzieci pierwszokomunijnych jako dar ołtarza zakupili dzwonki liturgiczne, które będą służyły do Mszy św. i nabożeństw liturgicznych.Po Mszy św. zostały zrobione zdjęcia grupowe wraz z kapłanami, siostrą oraz z wychowawcami.

           Od niedzieli 30 maja dzieci przeżywały swój Biały Tydzień. Biały Tydzień, to celebracja Pierwszej Komunii św., która przeciąga się na cały tydzień. Biały Tydzień pomaga dzieciom, które pierwszy raz w pełni uczestniczyły w Eucharystii, wdrożyć się w przeżywanie odpowiednie sakramentu i zrozumieć jego wagę. Poniedziałek to kolejny dzień Białego Tygodnia, w tym dniu dzieci otrzymały pamiątkowy obrazek, który będzie im przypominał o tym wielkim dniu – spotkaniu z Jezusem Eucharystycznym. Na odwrocie obrazka zostało umieszczone Przyrzeczenie Komunijne dzieci, które złożyły 16 maja w czasie odnowienia Przyrzeczeń Chrzcielnych podczas Mszy św. Po Mszy św. dzieci miały możliwość zrobienia zdjęć pamiątkowych ze swoją rodziną. Wtorek Białego Tygodnia był pod patronatem Misyjnym. W czasie kazania ks. Jacek mówił dzieciom o Misjach, o potrzebach dzieci w krajach Misyjnych. Dzieci w darach przyniosły do ołtarza swoją dobrowolną ofiarę pieniężna na Misje w ramach akcji „Dzieci Dzieciom”. Środa, to dzień który w wielu parafiach poświęcony jest Matce Bożej Nieustającej Pomocy, jest to też okazja, aby oddać dzieci w opiekę Matki Bożej, aby Ona uczyła je miłości do swojego Syna Jezusa. Po Komunii świętej dziewczynka w imieniu wszystkich dzieci odczytała Akt Oddania się Matce Bożej. Na koniec wszystkie dzieci odmówiły modlitwę „Zdrowaś Maryjo”.

           W Uroczystość Bożego Ciała dzieci uczestniczyły we Mszy św., a następnie wzięły udział w Procesji Eucharystycznej sypiąc kwiaty przed Najświętszym Sakramentem oraz niosąc poduszki procesyjne. Dzieci, które dysponują czasem i możliwością uczestniczą w strojach komunijnych w Oktawie Bożego Ciała i włączają się także w procesję Eucharystyczną.