Od uroczystości Bożego Ciała aż do następnego czwartku, codziennie odbywały się uroczyste procesje eucharystyczne z Najświętszym Sakramentem. Na zakończenie Oktawy, po nabożeństwie o godz. 18.00 i Nieszporach Eucharystycznych miała miejsce uroczysta procesja, a potem nastąpiło błogosławieństwo małych dzieci. Po odmówieniu specjalnej modlitwy, na głowę każdego dziecka kapłani nałożyli swe ręce, kreśląc znak krzyża i wypraszając dla nich łaski. Każde z dzieci dostało cukierki. W trakcie nabożeństwa święcone były wianki z polnych kwiatów i ziół. Zwyczaj ten związany jest z tradycją ludową. Wianki są symbolem ludzkiej pracy, a także darów od Boga, które służą ludziom i wszelkim stworzeniom na ziemi.