Drodzy Parafianie,

Siostry i Bracia, którzy tworzycie wspólnotę parafialną

p. w. MB Częstochowskiej i św. Kazimierza w Mońkach.

W ubiegłym roku obchodziliśmy Jubileusz naszej Parafii. Patrzyliśmy i patrzymy na nasz Dom Boży z wielką radością i zachwytem. Tyle lat nasi bliscy modlili się w tej świątyni, wyznawali i bronili swojej wiary. To powód do dumy, ale i do refleksji.

Chciałbym Was zaprosić, drogie Siostry i drodzy Bracia, do spojrzenia na naszą wiarę, na życie religijne w naszych domach i  w naszej Parafii. Zaprosić do przyjrzenia się osobistej relacji z Bogiem i pragnieniu świętości. Spróbujemy to uczynić w czasie Misji Parafialnych.

Kościół to budynek, ale kościół to również wspólnota Boga z ludźmi - Dom Boży, którego domownikami staliśmy się przez Chrzest Święty. Jesteśmy za ten Dom odpowiedzialni, bo zgodziliśmy się na to w Sakramencie Bierzmowania. To do Kościoła każdego dnia jesteśmy zapraszani przez Boga na Ucztę Eucharystyczną. To tutaj oczyszczamy się z naszych grzechów, a gdy doświadczamy cierpienia jesteśmy umacniani Sakramentem Chorych. Wspólnota Kościoła to miejsce dla rodzin, małżonków, ludzi samotnych, jak też i Kapłanów. Cieszymy się naszą przynależnością do Kościoła i chcemy, aby była ona świadoma i odpowiedzialna.

Siostro i Bracie, popatrzmy na naszą wierność Przymierzu z Bogiem, spróbujmy odpowiedzieć sobie na pytanie, czy w naszym

życiu duchowym respektujemy zasady Dekalogu, czy nie zbłądziliśmy przekraczając Jego granice i czy nie kreujemy naszego życia według zasad, które niewiele mają wspólnego z Prawem Bożym.

Ostatnie Misje Parafialne przeżywaliśmy przed wielu laty. Już czas na  kolejną odnowę życia duchowego. Serdecznie prosimy o modlitewne przygotowanie do tego wydarzenia, o codzienną modlitwę w intencji Misji Parafialnych. Prosimy Ducha Świętego o światło i potrzebne łaski dla Kapłanów i wiernych. Wzywamy szczególnej pomocy Matki Bożej oraz świętych i błogosławionych patronów naszej Parafii. Niech ich wstawiennictwo dopomoże nam odkryć prawdę o Bożym Prawie i Bożej Miłości. Oby ta prawda nas wyzwoliła i doprowadziła do żywego przeżywania wiary we wspólnocie naszego parafialnego kościoła.

Z tym zaproszeniem przesyłam Wam szczegółowy plan Misji Świętych. Proszę, zorganizujcie swój czas tak, abyście wśród rozlicznych obowiązków mogli spotkać się z Bogiem i posłuchać Jego słowa. Dopomóżcie sobie nawzajem w rodzinach i sąsiedztwie, aby wszyscy mogli wziąć udział w spotkaniach misyjnych.

Z serca Was pozdrawiam i życzę wielu łask na cały czas trwania Misji.

ks. Wojciech Wojtach

Mońki, 15 sierpnia 2021r. Proboszcz Parafii

"CZUWAJCIE, TRWAJCIE MOCNO W WIERZE, BĄDŹCIE MĘŻNI  I UMACNIAJCIE SIĘ!" 1 KOR 16.13

MISJE ŚWIĘTE W PARAFII MB CZĘSTOCHOWSKIEJ I ŚW. KAZIMIERZA W MOŃKACH

29.08.2021 – 5.09.2021

Niedziela, 29 sierpnia - UROCZYSTE ROZPOCZĘCIE MISJI ŚWIĘTYCH

Msze św. z nauką ogólną, 7.00, 9.00, 10.30, 12.00, 18.00

21.00 Nabożeństwo Maryjne ze świecami

Poniedziałek, 30 sierpnia - WIARA

8.30 Różaniec i okazja do Spowiedzi Św.

9.00 Msza św. z nauką ogólną

16.00 Spotkanie dla dzieci

17.00 Adoracja Najświętszego Sakramentu i okazja do Spowiedzi Św.

18.00 Msza św. z nauką ogólną

19.00 Nauka stanowa dla kobiet

21.00 Nabożeństwo Apelu Jasnogórskiego ze świecami

Wtorek, 31 sierpnia – DZIEŃ POKUTNY

8.30 Różaniec i okazja do Spowiedzi Św.

9.00 Msza św. z nauką ogólną

16.00 Spotkanie dla dzieci

17.00 Adoracja Najświętszego Sakramentu, Nabożeństwo przebłagalne

za grzechy Parafii i okazja do Spowiedzi Św.

18.00 Msza św. z nauką ogólną

19.00 Nauka stanowa dla mężczyzn

21.00 Nabożeństwo Apelu Jasnogórskiego ze świecami

Środa,1 września- DZIEŃ PAMIĘCI O NASZYCH ZMARŁYCH

8.30 Różaniec i okazja do Spowiedzi Św.

9.00 Msza św. z nauką ogólną

16.00 Msza Święta dla dzieci

17.00 Adoracja Najświętszego Sakramentu i okazja do Spowiedzi Św.

18.00 Msza św. za zmarłych Parafian z nauką ogólną i procesja na cmentarz

21.00 Nabożeństwo Apelu Jasnogórskiego ze świecami

Czwartek, 2 września –DZIEŃ EUCHARYSTII - DZIEŃ ADORACJI

8.30 Różaniec i okazja do Spowiedzi Św.

9.00 Msza św. z nauką ogólną

17.00 Adoracja Najświętszego Sakramentu i okazja do Spowiedzi Św.

18.00 Msza św. z nauką ogólną – Odnowienie przyrzeczeń kapłańskich

i ślubów zakonnych

21.00 Nabożeństwo Apelu Jasnogórskiego ze świecami

Piątek, 3 września – DZIEŃ KRZYŻA

8.30 Różaniec i okazja do Spowiedzi Św.

9.00 Msza św. z nauką dla chorych z Sakramentem Chorych

i błogosławieństwem z Lourdes

17.00 Adoracja Najświętszego Sakramentu i okazja do Spowiedzi Św.

18.00 Msza św. z nauką ogólną

Droga Krzyżowa ulicami Parafii

20.30 Adoracja Krzyża i Spotkanie dla młodzieży

Sobota, 4 września – MARYJA W NASZYM ŻYCIU – ŚWIĘTO MIŁOŚCI

8.30 Różaniec i okazja do Spowiedzi Św.

9.00 Msza św. z nauką ogólną

11.00 Nabożeństwo dla matek w stanie błogosławionym i małych dzieci

18.00 Msza św. w intencji małżeństw i rodzin z odnowieniem przysięgi małżeńskiej

21.00 Nabożeństwo Apelu Jasnogórskiego ze świecami

Niedziela, 5 września – ZAKOŃCZENIE MISJI ŚWIĘTYCH

Msze św. z nauką ogólną, 7.00, 9.00, 10.30, 12.00, 18.00

13.00 NABOŻEŃSTWO KRZYŻA MISYJNEGO

NA ZAKOŃCZENIE MISJI ŚW.