W dniu dzisiejszym pożegnaliśmy ks. Gawła Korzenieckiego, wikariusza

naszej parafii. Dziękujemy za Jego pracę duszpasterską, głoszenie Słowa

Bożego, pracę z  młodzieżą oraz innymi grupami parafialnymi, za 

inicjatywę, pomysłowość, odwagę. To były trzy piękne lata posługi.

Życzymy wielu łask Bożych w nowej parafii.