Zespół Caritas rozpoczął swą działalność w 1996r., a szczególnie przydał  się w 1997r., kiedy miała miejsce wielka powódź w Polsce. Wielka akcja pomocowa nabrała regularnych działań i nadal wspiera ludzi potrzebujących. Parafialny oddział Caritas działa od roku 2005 i wspiera najuboższych z Moniek i okolic. Do Rady Zespołu należą: Łucja Supińska, Agnieszka Łabanowska, Ewa Kozłowska i Marzena Ptak. Do prac Zespołu należy organizacja zbiórek żywności w okresie Świąt Bożego Narodzenia i Wielkanocy oraz inne formy pomocy potrzebującym, zwłaszcza osobom starszym i bez środków do życia. Od 2005 roku nasza jednostka uczestniczy w programie PEAD, których zadaniem jest przyjmowanie artykułów żywnościowych z Caritas Archidiecezji Białostockiej i wydawanie osobom najbardziej potrzebującym z naszej parafii. Programem objęto ponad 200 osób. Pomieszczenie i zarazem magazyn Caritas mieści się przy Urzędzie Miejskim, ul. Słowackiego 5a. Kontakt w w/w sprawach: Łucja Supińska, kom.:517199854

W okresie od 01.12.2014 do 28.02.2015 Caritas Archidiecezji Białostockiej realizowała Program Operacyjny Pomocy Żywnościowej 2014-2020, Podprogram 2014. Finansowany w znacznym stopniu przez Europejski Fundusz Pomocy Najbardziej Potrzebującym. Wzięły w nim udział 34 parafie Archidiecezji Białostockie. Wśród parafii Archidiecezji Białostockiej znalazła się także nasza Parafia M B Częstochowskiej i Św. Kazimierza w Mońkach. W ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020, Podprogram 2014 Parafia przekazała 287 beneficjentom żywność o łącznej wartości 5314,48 zł. postaci tzw. paczek. Z pomocy w ramach ww. programu mogły skorzystać osoby zakwalifikowane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej. Lista osób, które skorzystały z pomocy w ramach ww. Programu tworzona była na podstawie skierowań dostarczonych przez osoby zainteresowane z Ośrodka Pomocy Społecznej.

Zapraszamy do współpracy wolontariuszy, zakłady pracy i wszystkie osoby chętne.