W skład Rady Parafialnej wchodzi 16 przedstawicieli miasta oraz 16 przedstawicieli wiosek położonych na terenie Parafii MB Częstochowskiej i św. Kazimierza w Mońkach. Raz na kwartał członkowie Rady Parafialnej spotykają się z Księdzem Proboszczem, omawiają bieżące sprawy Parafii, doradzają i planują inwestycje. Dziękujemy naszym Radnym za zaangażowanie, ofiarność i troskę o dobro Parafii.