Ruch Wiara i Światło (znany też w Polsce jako Wspólnoty Muminkowe) to międzynarodowy ruch świecki, związany z Kościołem katolickim, oparty na pracy z osobami niepełnosprawnymi intelektualnie, utworzony przez Marie-Hélène Mathieu i Jean Vaniera podczas pielgrzymki do Lourdes w 1971r. Założone podówczas pierwsze wspólnoty ruchu otrzymały od papieża Pawła VI w 1973r. formalne potwierdzenie swego powołania jako ruch "Wiara i Światło".

W naszej parafii jest to wspólnota licząca 13 rodzin (niepełnosprawne umysłowo dzieci, młodzież i dorośli, ich rodzice i przyjaciele), którą się opiekuje ks. Paweł Kamiński. W każdą trzecią niedzielę miesiąca odprawiana jest dla nich Msza święta o godz. 14.00, gdzie w posłudze pomaga młodzież oazowa. Wspólnota spotyka się przynajmniej raz w miesiącu na przyjacielskich spotkaniach czy modlitwie, np. różańcowej. Jest to też okazja do odbycia spowiedzi. Co miesiąc jedna z rodzin otrzymuje do domu ikonę Chrystusa Ukrzyżowanego. To wewnętrzna inicjatywa Wspólnoty, dająca możliwość modlenia się przy ikonie i zawierzania całej rodziny i Wspólnoty Jezusowi. Poza regularnymi zebraniami, wspólnota podejmuje szereg rozmaitych działań, m.in. organizuje wakacyjne obozowiska, formację i pielgrzymki.