Zespół Duszpasterski przekształcił się z Parafialnego Zespołu Synodalnego, który powstał w 2021r. na potrzeby prac synodalnych w naszej parafii. Jednym z wniosków wypływającym z synodalnych ankiet, była potrzeba bliższego kontaktu przedstawicieli różnych wspólnot z duchownymi. Stąd inicjatywa o powołaniu takiego Zespołu. Pierwsze powakacyjne spotkanie nowego Zespołu odbyło się 9 września 2022r. Kolejne planowane są co dwa, trzy miesiące. Zespół ma za zadanie wspierać duchownych w ich obowiązkach, np. w zaplanowaniu pewnych inicjatyw parafialnych, jak też w ich organizacji, np. Orszaku Trzech Króli, Balu Parafialnego, Pikniku Wspólnotowego, festynu na Odpust Parafialny, itp.