Ruch Gloriosa Trinitá jest wspólnotą wiernych, poświęconych Trójcy Świętej, która jest wzorem rodziny doskonałej. Rodzina, jako obraz Trójcy Świętej, jest miejscem uprzywilejowanym, w którym rodzi się i rozwija świętość. Chcemy inspirować się Trójcą Świętą zdążając ku zbawieniu i pociągając za sobą wszystkich braci, którzy przyłączą się do tego dzieła.

Rada Generalna z siedzibą w Mediolanie (Włochy) koordynuje działania duchowe i ewangelizacyjne Ruchu Gloriosa Trinità na całym świecie.

Polskie ogniwo tego ruchu funkcjonuje od września 2004 roku. Gloriosa Trinitá zwraca się do rodzin, młodzieży, kapłanów i sióstr zakonnych, do wszystkich, którzy pragną na nowo odkryć własne powołanie, własną tożsamość dzieci Bożych podążając drogą świętości prowadzącą ku odmianie życia, do głębokiego nawrócenia i do oczyszczenia duchowego. Członków Ruchu łączy pragnienie realizacji testamentu Chrystusa: "Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu" (Mk 16,15) .

Rozwój duchowy członków i sympatyków Ruchu Gloriosa Trinitá realizuje się poprzez udział w Eucharystii, cotygodniowe Adoracje Najświętszego Sakramentu, spotkania w grupach dzielenia i rekolekcje wspólnotowe.