Kim jest ministrant?

To ktoś, kto chce zbliżać się do Boga poprzez czynny udział w liturgii.
To ktoś, kto chce uczyć się służyć.
To ktoś, kto chce się wszechstronnie rozwijać.

Obowiązki ministranta:

  • jeden dyżur w tygodniu,
  • dyżur niedzielny,
  • formacja liturgiczna, duchowa i ludzka.

Korzyści bycia ministrantem:

  • możliwość łatwiejszego zbliżania się do Boga poprzez aktywny udział w nabożeństwach, spotkaniach i wyjazdach formacyjnych, możliwość brania udziału w różnych formach modlitwy;
  • szansa wszechstronnego rozwoju poprzez zajęcia sportowe, wyjazdy integracyjne, wycieczki kulturoznawcze, służbę na rzecz parafii.