Lektor (łac. legere – „czytać”), a właściwie osoba spełniająca posługę lektora jest to ten, który czyta na głos teksty biblijne bądź liturgiczne w zgromadzeniu liturgicznym.

Grupa wykonujących posługę lektora w naszej parafii istnieje od 2019r. Obecnie liczy 30 członków. Opiekuje się nimi ks. Gaweł Korzeniecki. Zanim grupa zaczęła funkcjonować przeszła szereg spotkań formacyjnych w marcu i kwietniu 2019r. Uroczyste błogosławieństwo do funkcji czytania słowa Bożego z rąk biskupa Henryka Ciereszko otrzymała 14 kwietnia 2019r. Lektorzy pełnią jeden dyżur w tygodniu i jeden w niedzielę według określonego grafiku. Co jakiś czas mają spotkania formacyjne, ale nie brakuje też spotkań bardziej towarzyskich.

W przygotowaniu lektora do służby słowu Bożemu szczególnie ważna jest formacja biblijno-liturgiczna:

a) Formacja biblijna winna zmierzać do tego, by lektor był świadomy, że słowo Boże zawarte w Piśmie Świętym ma wielkie poważanie w życiu społecznym chrześcijan. Lektor w miarę możliwości winien posiadać na własność Biblię, studiować i ją rozumieć.
Lektor czytający teksty święte z powagą i modlitewnym nastawieniem przekonuje się, że do niego przychodzi Bóg, przebywa z nim w jego codziennych troskach, poucza go o zasadach życia religijno-moralnego, podnosi na duchu, zachęca do lepszego postępowania, umacnia w wierze i prowadzi do uświęcenia.

b) Lektor posiadając wymaganą wiedzę liturgiczną, powinien stale formować siebie w tym zakresie, by nie tylko poprawnie wykonywać zleconą posługę, ale także żyć wartościami liturgicznymi. Ponadto winien pogłębiać znajomość ksiąg liturgicznych i zdobywać wiedzę liturgiczną w wymiarach teoretycznym i praktycznym.
Rozumienie poszczególnych postaw, gestów, znaków i symboli liturgicznych przyczyni się do lepszego i głębszego zaangażowania w tę posługę.Pięć przykazań lektora:

- lektor poznaje i rozważa Słowo Boże i stara się prowadzić życie według niego;
- lektor starannie przygotowuje się do liturgii przez modlitwę, a także ćwiczy tekst czytań;
- lektor dba o czystość swojej duszy przez regularną spowiedź. Pilnuje czystości swojego języka;
- lektor świadczy o Chrystusie w swojej codzienności, przez postępowanie, postawy i sumienne wypełnianie swych obowiązków;
- lektor jest przykładem dla innych. Swoim życiem zachęca wszystkich do naśladowania wzorców zawartych w Słowie Bożym.

Do zadań lektora należy:

- wierna służba Słowu Bożemu;
- angażowanie się w sprawy Kościoła;
- współpraca w dziele apostolstwa;
- wykonywanie w zgromadzeniu liturgicznym czytań biblijnych (wszystkich prócz Ewangelii);
- zapowiadanie intencji modlitwy powszechnej;
- przygotowanie i odczytanie komentarzy

    Jest rzeczą konieczną, aby lektorzy wykonujący swoją posługę, byli naprawdę odpowiednio i starannie przygotowani, a to w tym celu, ażeby wierni, słuchając czytań Słowa Bożego, rozbudzali w sobie żywe i serdeczne umiłowanie Pisma Świętego. (Wprowadzenie do Lekcjonarza, nr 55)